Historia

På kvarnens tak sitter en vindflöjel med årtalet 1791. Skulle kvarnen vara så gammal? Väggarna av grovhuggen ölandssten ca 1 meter tjocka. Ja, men knappast trävirket.

Ur Vicklebyboken, Bertil Palm, utgiven1956

cit Den holländska väderkvarnen som finnes i Karlevi byggdes på 1860-talet av en lantbrukare därstädes. Den var försedd med två par stenar och siktverk, och det mjöl som där framställdes var av god kvalitet. Det har varit många ägare till denna kvarn. En som ägde den ganska lång tid var Anton Engström. Den som ägde den sist (1956) och bedrev kvarnrörelse där var Axel Andersson. Han lät sätta in motor i den, vingarna hade tjänat ut. Denna en gång ståtliga kvarn har nu förlorat sina vingar, under långa tider smekta av öländska sommarvindar, likaväl som vinterns mera hårda och isiga. slut cit


Bild troligen från mitten av 1950-talet

Ur bilder från Vickleby socken

Cit  Karlevi Stenkvarn söderifrån, Den stolta kvarnen hade här fortfarande sina vingar till största delen i behåll. Driften hade övergått till motordrift. slutccit
Ingen växtlighet runt kvarnen. Hur gammal är bilden? Boningshuset är från 1915.

Rosa kvarn

I mitten av 1990-talet blev kvarnen rosa. En ganska grov puts som var mycket vacker.
Så här såg den ut fram till 2005.

Den vita kvarnen

Hösten 2005 togs den rosa putsen bort och flera tunna lager med kalkputs lades på. OH vad kvarnen blev vacker!
Det blev en snörik och mycket vacker vinter

Senaste kommentarer

04.07 | 11:51

Hello,
In August 2022 I will visit Öland to photograph windmills. I would like to visit your windmill on 17 or 18 August. Is this possible? Patrick Belgium

10.04 | 09:28

Tack för en trevlig visning

28.09 | 05:33

hi Nicke is me Ulises here my email cell # 416-845-5132

26.03 | 01:47

Ca 1960 filmades kvarnen! Svartvitt och kort snutt. Kontakta Oddbjörn Andersson.