Karlevi Stenkvarn ägarlängd

Bror Anton Engström

(1878- 1945). I en artikel i Ölandsbladet 1987-03-14 kan man läsa att Engström under många år var ägare till den välbekanta stenkvarnen i Karlevi.  Kvarnen uppges vara byggd på 1860-talet med två par stenar och siktverk och det mjöl som framställdes där ansågs vara av god kvalitet.
Den 25 juli 1913 mördades prosten Åstrand i Norra Möckleby. Om detta skrev Engström en visa med 20 verser. Det sägs att han skrev den på lediga stunder i kvarnen.
Han var en trevlig man, så byns ungdom samlades ofta hos honom i kvarnen.
Vi vet att Engström köpte boningshuset 1916 då han gifte sig med Anna, som kom från Blekinge.  Engströms köpebrev är daterat 7 april 1917.
Familjen flyttade 1920 till Föra där han blev innehavare av en affär.

Öhlin, Nyholm, OA Engström o NU Johansson


Enligt fastighetsregistret från Landsarkivet i Härnösand ägdes fastigheten under ett par år mycket kort tid av flera personer. Fastigheten, som då hette STENSBERG, såldes enligt köpekontrakt 1 april 1920 till Johan L Öhlin, som kom från Eskilstuna, och hans hustru Anna. Det är Öhlin som Står i kvarnens dörröppning på fotot intill. Familjen var fattig och tyckte inte om de kalla vintrarna i den lilla, dragiga timmerstugan. Öhlin sålde huset redan 7 februari 1921 till Sven Gustav  Oskar Nyholm och hans hustru Astrid och flyttade till fastlandet. Öhlin köpte dock tillbaka huset  1 juli 1921 och sålde det enligt köptekontrakt 2 sept 1921 till  Oskar Alexander Engström och hans hustru Emma Natalia.  Nestor Uno Johansson och hans hustru Sigrid köper huset den 22 mars 1922 och äger det till 19 mars 1925.    

Axel Emanuel Andersson

....föddes 20 april 1876. Han har ett köpebrev från 19 mars 1925. Gården Stensberg 1 finns omnämnd i en fastighetsbok (årtal?, utgivare?) som finns kvar på gården.
Cit: Areal: total 2 har åker. Tax.värde 3.300. Jordart: sandjord. Manbyggn uppförd 1915. På gården finns en minst 150 år gammal "holländsk" kvarn, vilken fortfarande används, den äldsta ännu använda på Öland. Denna avverkar ca 1.200 kg per dag. Nuvarande ägare har förvärvat gården genom köp 1925.
Ägaren , son till Anders Gustaf Johansson  f. 1839 och hans hustru Johanna Kristina Lindblad. Gift med Jenny Mathilda f. Pettersson. Barn: Axia, Gunnar.
Ägaren har i 18 vistats i USA, mest som skogsarbetare. slutcit.
Bouppteckning efter AE Andersson är daterad  27 aug 1949.
En adress-sten med Anderssons namn finns kvar på tomten. se bild.

Emanuel Ek

Enligt köptekontrakt 22 augusti 1949 förvärvar kyrkoherde Emanuel Ek och hans hustru Brita fastigheten.  Det finns ingen uppgift om att kvarnen skulle ingå i köpet. Familjen Ek bodde i Göteborgs-området och var de första att använda huset som sommarbostad. En liten gäststuga med kortsidan vänt mot branten byggdes till (när?).

Fastigheten Karlevi 1:9 (gården) sammanläggs med Karlevi 5:2 (kvarnen) genom avstyckning 1949. Fastställt vid Ölands Domsaga  den 8 mars 1951.

Den 29 juli 1985 överlåter Ek nyttjanderätt och skötsel av kvarnen till Vickleby Hembygdsförening på 49 år. Dock säger föreningen upp avtalet den 11 juli 1991.

Bouppteckning ( 22.11.1980) efter Emanuel Ek vinner laga kraft  18 sept 1985.

Johnny och Lilian Klingfalk

1991-06-19 övertar ölandsentusiasterna Lilian och Johnny Klingfalk både gård och kvarn. Johnny som var född i Sandby på östra Öland kom tillbaka till sin barndomsö tillsammans med sin maka.  Han ville lämna ett testamente som tack till sin födelseö och satte igång med att totalrenovera kvarnen och  huset.  De hade nog velat bosätta sig här, men de blev trogna sommarölänningar. Renoveringarna blev mycket genomgripande. Kvarnen var i dåligt skick visade det sig efter att länsstyrelsen i Kalmar gjort en genomgripande inventering.(se bilder efteråt på interiörsidorna). Makarna Klingfalk ombesörjde dessutom tillbyggnad av bostadshuset, med ny altan och en pool i källarutrymmet under den,en ny gäststuga och ombyggnad av garaget.  Vi hoppas att paret också hann njuta av sitt paradis! På grund av sviktande hälsa måste Klingfalks 1999 lämna sitt livsverk och testamente till Öland.

Franzén,Gullbrandsson och Edwall

Åke och Kerstin Franzén från Vejbystrand köpte gården 1999. De var också trogna sommarölänningar. Men sålde det redan  2002 till Bengt Gullbrandsson i Nyköping. Båda ägarna fann att gården och kvarnen krävde mycket skötsel och trots att båda familjerna älskade huset och platsen valde de att sälja det vidare.
2005-06-01 såldes det till Kersti o Nicke Edwall då bosatta bosatta i Strängnäs.

Nicke är uppvuxen i  Kalmar och paret har haft sommarhus på Öland sedan 1982. De har alltid drömt om att flytta till Öland för gott efter pensionen. Drömmen blev verklighet , trots att det fattades några år till pension.  De hittade sitt drömhus och flyttade in 2005.

Vid datorn
Kersti Edwall
Karlevi 2009-02-23/ 2013-11-15

Jag uppdaterar allteftersom jag får in nya uppgifter.
Välkommen att titta igen! Någon annan gång!

Fredrik 17.02.2017 14:40

Gott att mötas! Hälsningar är framförda till Carl Johan, som mindes dig som rättschef.
Fredrik

Fredrik Åsenius 06.07.2016 16:38

Emig.tidningen Vestkusten citerar nog ÖBl när de i okt 1928 skriver: "Jennys kvarn" på Vickleby landborg har nu inköpts (Uddenberg) för att bevaras åt framtiden

Ingrid Bolander 25.10.2014 23:19

Fantastiskt Kersti, ni äger kvarnen som jag åkt förbi så många gånger. Vi MÅSTE bara ta oss till Öland och hälsa på. Ingrid och Sören

| Svar

Senaste kommentarer

04.07 | 11:51

Hello,
In August 2022 I will visit Öland to photograph windmills. I would like to visit your windmill on 17 or 18 August. Is this possible? Patrick Belgium

10.04 | 09:28

Tack för en trevlig visning

28.09 | 05:33

hi Nicke is me Ulises here my email cell # 416-845-5132

26.03 | 01:47

Ca 1960 filmades kvarnen! Svartvitt och kort snutt. Kontakta Oddbjörn Andersson.